Ветеринарски техничар

Ђаци који се пријаве на овај смер могу да стекну знања о анатомији, физиологији и основама држања и храњења домаћих животиња; могу стећи увид у основе превенције и лечења болести. Ветеринарски техничар самостално обавља послове у вези са хигијенским држањем животиња и производњом производа животињског порекла и поштује захтеве прописа који се односе на заштиту животиња. Професионално прати упутства ветеринара и помаже у његовом раду. Ова обука пружа основна практична знања из струке, која пружају добре могућности за запошљавање, али постоји и широк спектар могућности за наставак школовања.