ПЛАН УПИСА ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ

Подручје рада – Пољопривреда, производња и прерада хране:

Пољопривредни техничар – шифра профила SNKA SA 4A03M (30) – мађарски – 4год

Подручје рада – Машинство и обрада метала:

Машински техничар за компјутерско конструисање шифра профила SNKA SA 4D06M (30) – мађарски – 4год.

Механичар моторних возила – шифра профила SNKA SA 3D82M (15) – мађарски – 3 год.

Инсталатер водовода, грејања и клима уређаја – шифра профила SNKA SA 3D25M – 3 год.

За упис у ПТСЦ „Беседеш Јожеф“ Кањижа могу да конкуришу кандидати који су

– завршили основно образовање и васпитање,

– обавили завршни испит и

– који су рођени после 31. августа 2006. године.

Општи услови за упис:

-извод из матичне књиге рођених (оригинал),

– сведочанство 5., 6., 7. и 8. разреда,

– успех са пријемног испита,

– лекарско уверење да је ученик способан да упише жељени смер.

Датум уписа:

Лично у школи од стране једног родитеља/старатеља 3. и 4. јула 2023. од 8 до 15 часова.

Електронским путем – од 03.07.2023. године са почетком у 8 часова до 07.07.2023. године у 24часова(после првог и после другог уписног круга)