ШКОЛСКА ЕКОНОМИЈА

Школска економија се налази поред пута који повезује насеља Кањижа и Нови Кнежевац.Економија укључује добро опремљено двориште, шаторе од фолије, башту за биљно удруживање, објекте за узгој животиња, наставну кухињу и 90 хектара пољопривредног земљишта. Све ово обезбеђује примену теоријских знања ученика у пракси, односно стицање високог нивоа стручног знања из области изабраног занимања.

Кроз теоријску и практичну обуку пољопривредни техничари уче о методама и значају управљања водама, заштити наших природних вода и заштити водних ресурса који су нам доступни кроз предмет Наводњавање.

Школа је успешно учествовала на тендеру Нафтне компаније Србије (НИС) за уградњу соларног дрвета на школској економији. Ово обезбеђује осветљење дворишта коришћењем сунчеве енергије.

Ученици са смера механичар грејне и рахладне технике су у оквиру практичне наставе пројектовали и направили соларни колектор за обезбеђивање топле воде у тоалетима.

Школа годинама уназад учествује у програму под називом Чистије и зеленије школе, који има за циљ да подигне свест о животној средини и учини школу и њено окружење лепшим и погоднијим за живот.

Специфична активност везана за ово – у сарадњи са локалном самоуправом – је пројекат компостирања, у оквиру којег су стотине становника добили бесплатне компостнице и бесплатно образовање захваљујући наставницима школе. Органски отпад се годинама компостира и у главној згради школе и на економији – уз помоћ биља процес компостирања постаје једноставнији и бржи.

Слике из живота економије