У току месеца октобра на аутомобилу који је у власништву наше установе написано је име школе, а ученицима и запосленима подељене су маске са логом школе.