Mezőgazdasági technikus

Szak kódja: SNKASA4A03M

A tanulók képzést kapnak a mezőgazdasági termelés ágazataiból. Kezdetben az általános tantárgyak is jelen vannak, de a 2. évtől kezdve a szaktantárgyak kerülnek túlsúlyba. A legfontosabb szaktantárgyak a növény- és zöldségtermesztés, szőlő- és gyümölcstermesztés, mezőgazdasági technika, növényvédelem, állattenyésztés.

Iskolánkban az elméleti felkészítéssel összhangban nagy hangsúlyt fektetünk a gyakorlati jártasság elsajátítására is. A tanulók elméleti tudását a gyakorlatban is megerősítik az iskola tangazdaságában. Az első év folyamán évközben 10 napot, a továbbiakban heti két napot töltenek gyakorlati oktatáson. Az iskola tangazdasága rendelkezik a szükséges munkagépekkel, fóliasátorral, zöldségeskerttel, gyógy- és fűszernövényekkel, gyümölcs- és szőlőteleppel. 2016-ban adták át a legmodernebb növénytermesztési módnak számító hidropónia tanműhelyt, illetve a jégvédelmi hálóval ellátott gyümölcsfa ültetvényt.

A legjelentősebb haszonállatok tenyésztésével is foglalkozunk. Ennek köszönve teljes körű képzést tudunk biztosítani a tanulók számára.

Az iskola elvégzése után a fiatal szakemberek képesek a növénytermesztés és állattenyésztés terén a korszerű agronómiai és technikai eljárások alkalmazásával a piac igényeinek megfelelő minőségi mezőgazdasági termékek gazdaságos előállítására, valamint a termelés menedzselésére. A mezőgazdasági technikus a növénytermesztési, állattenyésztési, az azokhoz kapcsolódó műszaki, gazdálkodási szakterületen önálló feladatokat végez és végeztet, munkacsoportokat irányít. Aki tovább szeretne tanulni, azok számára megfelelő alapot biztosít bármely mezőgazdasági egyetemre való bejutásra, de más természettudományi szakon is folytathatja tanulmányait.

 

   Fő tantárgyak:

Általános tantárgyak:

Szaktantárgyak:

Gyakorlati oktatáson a következő feladatokat végzik el a tanulók:

-Magyar nyelv

-Szerb mint nem anyanyelv
-Matematika
-Angol nyelv / Német nyelv
-Testnevelés

-Talajtan és agrokémia
-Növényvédelem
-Növénytermesztés
-Állattenyésztés
-Gyümölcsészet és szõlészet

-Állatgondozás
-Gyümölcsfák nevelése
-Termésbetakarítás
-Szüretelés
-Magvetés
-Palántanevelés
-Növények gondozása