Számítógépes szerkesztő gépésztechnikus

Szak kódja: SNKA SA 4D06M

A képzés során a diákok előbb megismerik a hagyományos műszaki rajzolói módokat és megtanulják, rendszerezik az alapvető informatikai alapismereteket, majd ezt követően elsajátítják a számítógéppel támogatott tervezés alapjait. A negyedik év végére képesek lesznek önállóan elkészíteni kisebb gépek számítógépes modelljét, műhelyrajzait és mozgás-szimulációval látványos animációs kisfilmeket készítenek. 

A négy év folyamán a gépészeti alapismeretek elsajátítása mellett nagy hangsúlyt kap az informatika és a számítógépes grafika. Ezeken az órákon az osztály két csoportra bontva dolgozik jól felszerelt informatika szaktantermeinkben, ahol minden diákra jut saját számítógép.

Tanulóinknak a négy év során számos lehetőséget biztosítunk arra, hogy rangos hazai és magyarországi diákversenyeken vehessenek részt. Iskolánk büszke arra, hogy tanulóink ezeken a megmérettetéseken kiváló helyezéseket értek le.

A sikeres érettségi után továbbtanulhatnak műszaki (gépészet, építészet, elektrotechnika) egyetemeken, vagy jelentkezhetnek informatikára. Végzett diákjainknak közel fele tanul tovább anyanyelvén a szabadkai Műszaki Főiskolán. A diákversenyeken sikeres tanulóink jó eséllyel pályáznak magyarországi állami ösztöndíjra, és sokan magyarországi egyetemen folytatják tanulmányaikat.

A továbbtanulni nem kívánóknak ez a képesítés lehetővé teszi, hogy műszaki rajzolóként, informatikusként, vagy munkavezetőként helyezkedjenek el.

Fő tantárgyak:

Általános tantárgyak:

Szaktantárgyak:

Gyakorlati oktatáson a következő feladatokat végzik el a tanulók:

-Magyar nyelv

-Szerb mint nem anyanyelv
-Matematika
-Angol nyelv / Német nyelv
-Fizika

-Gépelemek
-Gyártástechnológia
-Gépelemek és szerkezetek modellezése
-Termodinamika
-Számítógépes programozás
-Mûszaki rajz

-Hegesztés
-Fémek vágása
-Menetek készítése
-Szerelés
-Megújuló energetikai projektek