Аутомеханичар

 

Поред општих предмета, већи акценат током школовања даје се следећим предметима: техничко цртање, механика, познавање материјала, технологија рада и машински елементи. Ученици проводе 4 часа недељно на практичној настави у првом разреду и 2 дана недељно у другом и трећем разреду, који се изводе у добро опремљеној школској радионици и аутосервисима. По завршетку студија могу да се запосле као аутомеханичар у аутомеханичарским фирмама или могу да раде као самозапослена особа након што стекну одговарајућу професионалну рутину.