ИСТОРИЈАТ

Наша школа је први пут уписана у регистар Привредног суда у Суботици 31. јула 1965. године и овај датум се узима као датум званичног оснивања установе. Прва генерација је започела школовање 1963/1964 школске године као испостављено одељење ађанске школе, али одмах након верификације установе ученици су III и IV разред завршили и матурирали као ученици наше школе. У почетку је постојао само смер пољопривредних техничара, међутим касније су полазници могли да бирају  између великог броја различитих смерова. То се догодило захваљујући покретању  Стручне занатске школе, или већ како су је овде спомињали – школа за шегрте. 1980. године школу су спојили са новокнежевачком школом, али су на крају стране одустале од уједињења. 

Током деценија установа је више пута мењала име, и тек 2004. године добила свој садашњи назив: Пољопривредно – технички средњошколски центар „Беседеш Јожеф“, Кањижа. Тренутно имамо 5 смерова, од којих су аутомеханичар и механичар грејне и расхладне технике трогодишњи, док су машински техничар за компјутерско конструисање, пољопривредни техничар и  ветеринарски техничар четворогодишњи.

Школи припада и школска економија која је настала од некадашњих задружних парцела и објекта. Пошто су ове парцеле – које су након рата постале државно власништво – представљале скуп мањих и раштрканих земљишта, први задатак је био да се  оне некако споје у једну.  Након дугих преговора и размена парцела, на крају је успостављена данашња школска економија.