Пољопривредно - технички средњошколски центар "Беседеш Јожеф" Кањижа

Широка улица бр.70., 24420 Кањижа

srednjaskola@kanjiza.rs

Секретаријат: 024/4874-550
Директор: 024/4874-085