Механичар грејне и расхладне технике

 

Циљ стручног оспособљавања ђака који су изабрали овај смер је припрема мајстора са стручним знањем који могу да раде и као запослени и као самосталне занатлије. На часовима ученици ће научити како да израчунају топлотну потребу зграда, основе изолационе технологије, практична знања о уградњи котлова и расхладних компресора, одржавању и уградњи савремене опреме за климатизацију и др. 

Поред општих предмета, током школовања се већи акценат ставља на следеће предмете: основе енергетике, термодинамика, постројења за грејање и климатизацију, oснове технике мерења и аутоматизације, практична настава. 

Ученици проводе 1 дан недељно у првој и другој и 2 дана у трећој години на практичној настави, чији се део одвија у добро опремљеној школској радионици и разним специјализованим радионицама. 

Последњих година на часовима практичне наставе све је већи акценат на знањима из области обновљиве енергије, као што су соларна, ветрова и геотермална енергија и биомаса (пелети и брикети).