Механичар моторних возила

Код смера: SNKA SA 3D82M

Током образовања наша школа поствавља темеље стручног знања кроз основне машинске предмете као што су техничко цртање, машински елементи,  техничка механика и машински материјали. Већ се у првом разреду изводи теоријска и практична настава о основама мотора са унутрашњим сагоревањем. У другом разреду се детаљније проучава одржавање мотора са унутрашњим сагоревањем. Младима је нарочито је занимљива обука вожње на моторном возилу „Б“ категорије која је део наставног плана. Током школовања велика важност се придаје стручној практичној настави која се изводи у аутомеханичарској радионици на школској економиј и у оближњим приватним аутомеханичарским радионицама.

Након завршеног школовања ученици могу да се запосле као радници на одржавању и механичари моторних возила и постројења, или да отворе своју приватну радионицу.