Пољопривредни техничар

Код смера: SNKA SA 4A03M

На овом смеру ђаци стичу знања из области пољопривредне производње. У почетку ће бити присутни и општи предмети, али ће од 2. године па надаље преовлађивати стручни предмети. Најважнији предмети су биљна производња и повртарство, виноградарство и воћарство, пољопривредна техника, заштита биља и сточарство. 

У складу са теоријском припремом у нашој школи, велики акценат стављамо и на стицање практичних вештина. Теоријска знања ученика се такође учвршћују у пракси на школској економији. Током прве године проводе 10 дана годишње, а затим два дана недељно на практичној настави. Школска економија поседује потребне пољопривредне машине, пластенике, повртњак, зачинско биље, воћњак и виноград. 2016. године школа је добила најсавременију радионицу хидропоније и засада воћака са мрежама за заштиту од леда. 

Бавимо се и узгојем најзначајнијих домаћих животиња. Захваљујући томе, ђацима пружамо пуну обуку из области пољопривреде. 

По завршетку школовања, млади стручњаци су оспособљени да економично производе и управљају квалитетним пољопривредним производима који задовољавају потребе тржишта, користећи савремене агрономске и техничке поступке у ратарској и сточарској производњи. Пољопривредни техничар обавља и управља самосталним пословима у области ратарске производње, сточарства, сродних техничких и ратарских области и руководи радним групама.    За оне који желе да наставе школовање, добијају одговарајућу основу за упис на било који пољопривредни факултет, али могу да наставе и  студије других природних наука.