Цвећар-Вртлар

Код смера: SNKA SA 3A19M

Овај смер препоручујемо осмацима који воле природу и биљни свет, који се радо баве цвећрством и цветном декорацијом. Циљ школовања цвећара – вртлара је да се ђаци припреме за примену стеченог  стручног теоријског и практичног знања приликом покретања сопственог предузећа. Образовање траје три године и уписује се до 28 ђака. У првом разреду ученици један дан, а у другом и трећем разреду 2 дана недељно проводе на практичној настави која се остварује на школској економији и расадницима. Након завршеног школовања млади могу да се запосле као цвећари, а након стеченог искуства и рутине могу да отворе сопствену цвећарску радњу, да се баве гајењем цвећа и семена.