ЈАВНА НАБАВКА

2024

2023

2022

2021

2019

Јавна набавка – Вучене тракторске прскалице:

Jавна набавка – Набавка горива - нафтни деривати за 2019 годину:

2018

Јавна набавка – набавка пољопривредног плуга обртача:

Јавна набавка – Набавка горива - нафтни деривати:

2017

Јавна набавка – Електрична-батеријска маказа:

Јавна набавка – Набавка житне сејалице:

Јавна набавка – Набавка сетвоспремача:

Јавна набавка – Набавка ситнилице грана:

Јавна набавка – Набавка машине за припремање земље:

Јавна набавка – Набавка горива - нафтни деривати: